5 KROKOV, 
ako zlepšiť svoju komunikáciu k iným ľuďom
Máte záujem o ďalšie videá alebo audionahrávky?
Zaujímali by vás tieto témy? 
Ako nájsť to, čo vás baví.
Ako sa pohnúť z miesta, ak ste sa zasekli.
 Ako sa vysporiadať z toxickými ľuďmi.
 Pravá láska.
 Ako prekonať svoje vyhorenie a prokrastináciu.
 Ako napraviť chyby.
 A ďalšie témy, videá a audiá.
 Vyzdvihnite si vzdelávací BE REAL balík
Po potvrdení vám emailom posielame prístup k Be Real balíku. 
Viac článkov
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Autem dolore, alias, 
Máte záujem o ďalšie videá alebo audionahrávky?
Zaujímali by vás tieto témy? 
Ako nájsť to, čo vás baví.
Ako sa pohnúť z miesta, ak ste sa zasekli.
 Ako sa vysporiadať z toxickými ľuďmi.
 Pravá láska.
 Ako prekonať svoje vyhorenie a prokrastináciu.
 Ako napraviť chyby.
 A ďalšie témy, videá a audiá.
 Vyzdvihnite si vzdelávací BE REAL balík
Po potvrdení vám emailom posielame prístup k Be Real balíku. 
Viac článkov
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Autem dolore, alias, 
Zažili ste niekedy situáciu, že ste nevedeli, ako povedať, sformulovať a správne odkomunikovať svoj názor, pocity alebo postoje druhej osobe? Možno ste sa obávali toho, že budete odmietnutí, že sa zosmiešnite alebo ste dospeli k záveru, že nikto o váš názor nemá záujem.  
Stalo sa vám už, že ste nevedeli pochopiť správanie alebo reakcie druhej osoby a dostali ste sa do nedorozumenia alebo konfliktu? Cítili ste sa niekedy vo svojich vzťahoch, že nie ste ľubení, chránení alebo prijatí takí, akí ste? 
Ak áno, tak vám chcem povedať, že to tak nemusí byť, vy tieto situácie správnou komunikáciou dokážete ovplyvniť, zlepšiť a dokonca aj zmeniť. Aj keď to tak vždy na prvý pohľad nevyzerá a máte pocit, že iniciátiva a zmena by mala prísť z tej druhej strany, pamätajte si, že vy máte schopnosť a silu zlepšiť svoju komunikáciu a to, ako sa vo svojich vzťahoch cítite. 
Správna komunikácia je kľúčová pri budovaní vašich vzťahov. Správnou komunikáciou nielen budujete, ale aj uzdravujete, posilňujete a prehlbujete vaše vzťahy. Ak nemáte dobrú komunikácia a neviete, ako jasne a citlivo komunikovať s druhými ľuďmi tak, aby ste cítili podporu a silu, aby ste si boli bližší a viac sa prepojili, tak ťažko nenájdete uspokojenie vo svojich vzťahoch. 
Vedomá komunikácia nie je jednosmerná, je o výmene a prichádza vždy z oboch strán. Komunikácia je o prijímaní a aj dávaní. Správnou komunikáciou dokážete vo svojich vzťahoch budovať mosty a prepojenie, nie stavať medzi sebou steny. Každý z nás vo svojom vnútri skutočne túži po prepojení, prijatí, láske a bezpečí vo svojich vzťahoch, všetko ostatné je iba prejavom strachu a izolácie. 
Nečakajte na tú druhú osobu, kým sa zmení alebo začne zlepšenie vo vašej komunikácii a vzťahu, váš životný čas už plynie, ale prevezmite zodovednosť za svoj život, za svoje vzťahy a otvorte svoju komunikáciu. Pripravila som pre vás prvých 5 krokov, ako už dnes môžete začať zlepšovať svoju komunikáciu, aby ste sa lepšie cítili sami so sebou a aj vo svojich vzťahoch. 
Máte záujem o ďalšie videá alebo audionahrávky?
Zaujímali by vás tieto témy? 
Ako nájsť to, čo vás baví.
Ako sa pohnúť z miesta, ak ste sa zasekli.
 Ako sa vysporiadať z toxickými ľuďmi.
 Pravá láska.
 Ako prekonať svoje vyhorenie a prokrastináciu.
 Ako napraviť chyby.
 A ďalšie témy, videá a audiá.
 Vyzdvihnite si vzdelávací BE REAL balík
Po potvrdení vám emailom posielame prístup k Be Real balíku. 
Viac článkov
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Autem dolore, alias, 
1. Vzťah k sebe
Vzťah, ktorý máte sami so sebou, je ten najdôležitejší vzťah, ktorý kedy budete mať, lebo určuje kvalitu všetkých vašich ostatných vzťahov v živote a tak aj vašu schopnosť vedome a autenticky komunikovať svoj názor, postoje alebo pocity druhým ľuďom. Neistota a disharmónia vo vašom vnútri sa odrazí aj vo vašich slovách, neverbálnej komunikácii a pravdivosti vášho prejavu. Preto prvým krokom je začať vnímať kvalitu svojej sebahodnoty, sebalásky, sebaprijatia a sebavyjadrenia. Položte si dôležité otázky: "Máte samých seba radi? Prijímate sa takí, akí ste? Dôverujete si? Dovoľujete si byť sami sebou? Viete otvorene komunikovať seba a svoje potreby? Dávate si priestor na vlastnú sebarealizáciu? Akú konverzáciu vediete sami so sebou? Čo sebe samým vo svojom vnútri hovoríte o sebe, o tom, čo dokážete, akí sú ľudia alebo svet? Aké sú vaše vnútorné postoje k sebe samému? ..."
1. TYP: Začnite sledovať, čo sami sebe a o sebe hovoríte. Sú to slová podpory, láskavosti, pochopenia a povzdbudenia alebo samých seba skôr svojim vnútorným dialógom podceňujete, oslabujete a obviňujete? Začnite si vedome vyberať dobré, pozitívne, povzbudzujúce slová, ktorá sami sebe potichu alebo nahlas hovoríte a ktoré vám dodajú dobrý pocit. Vždy, keď vám napadne hovoriť o sebe negatívne alebo seba samých zachytíte v podceňujúcom vnútornom diálógu, zastavte to, povedzte si: “A dosť!” a vyberte si, že o sebe budete rozmýšľať s láskou, pochopením a dodáte sami sebe povzbudenie tak, ako by ste to urobili pre svoje deti alebo ľudí, ktorých ľúbite. A presne tak, ako by ste chceli, aby vás podporili iní ľudia, najskôr začnite podporovať seba samých. 
2. Menej smskujte
Keď mobily a následne sociálne siete vstúpili do našich životov, tak vstúpili aj do našich vzťahov. Časť našej vzťahovej komunikácie sa zrazu presunula do smsiek, textov, emailov alebo na sociálne siete. Nestihli sme si však všimnúť, aký vplyv to má na kvalitu našich vzťahov a komunikácie. Online priestor našu komunikáciu možno urýchľuje a uľahčuje, ale ochudobňuje ju od vnímania ľudských pocitov, aktuálnych reakcíí toho druhého a úplne odstránil neverbálnu komunikáciu, ktorá tvorí viac ako 50% našej celkovej komunikácie. Vety sa v smskách stávajú kratšie, stručnejšie a medzi online riadkami sa zvykne stratiť skrytý obsah, hlbšie porozumenie a vcítenie sa do druhého človeka, ktoré dáva komunikáciii naživo resp. napriamo úplne iný rozmer a porozumenie. Keď s niekým hovoríte osobne alebo aspoň na videu či telefonicky, kedy počujete jeho hlas, tak vám to pri komunikácii umožňuje navnímať neverbálne vyjadrovanie a použiť svoju ľudskú vnímavosť, vcítenie a celkovo emocionálnu inteligenciu. A to je obmedzenie online komunikácie, lebo obsah sa môže stratiť medzi riadkami, častejšie vznikajú nedorozumenia a domnieky. Ľudia sa stávajú pohodlnejšími, citovo uzatvorenejšími a schovávajú sa za telefóny a chaty vtedy, kedy by práve mali vykročiť von z komfortu, prekonať svoje strachy a čeliť naživo tomu druhému človeku. Práve tieto momenty, keď vo vzťahu musia partneri stáť zoči voči sebe, prekonať svoje neistoty a reálne sa jeden druhému otvoriť, hovoriť o pocitoch, vtedy skutočne formujete, prehlbujete a budujete vaše reálne vzťahy.
2. TYP: Začnite so svojimi blízkymi menej smskovať o témách, na ktorých vám skutočne záleží. Nezačínajte v online komunikácii témy, ktoré sú hlboké alebo ju nepoužívajte pri dôležitých rozhovoroch, lebo to môže oslabiť vaše vzťahy. Radšej sa dohodnite, že sa osobne porozprávate, aby ste toho druhého človeka mohli vnímať ako celok všetkými svojimi zmyslami a čelili ste tomu, čomu sa chcete podvedome vyhnúť.
3. Hľadajte porozumenie
Máte tendenciu druhých ľudí rýchlo posudzovať, odsudzovať alebo kritozovať bez toho, aby ste o nich vedeli viac? Stáva sa vám, že vyhodnotíte ako nesprávne, ak niekto nežije spôsobom, akým žijete vy alebo nerobí také rozhodnutia ako vy? Dokážete komunikovať s ľuďmi, ktorí majú iný názor ako vy sami? Komunikácia nemá viesť iba k slovnému vyjadreniu názoru, ale má viesť k porozumeniu tej druhej strany. Keď sa s niekým rozprávate, než si urobíte svoj záver a vyhodnotíte tú osobu, skúste sa najskôr pozrieť cez svet ich očami. Snažte sa najskôr pochopiť, prečo hovoria a urobili to, čo konali, čo ich k tomu viedlo, aké životné udalosti ich formovali. Schopnosť vcítiť sa do druhého človeka rozvíja našu ľudskosť, empatiu a ako výsledok nám to umožňujete prekročiť svoju individualitu, ego a hlbšie sa prepojiť s inými ľuďmi. Komunikovať na prvom mieste znamená, porozumieť tej druhej osobe a pochopiť jej motívy, čo ju neospravedlňuje alebo vysvetľujete ich. Pozrieť sa na situáciu cez videnie toho druhého, vám pomáha prekonať limitované videnie sveta a druhý človek sa vám stáva zrkadlom. A tak porozumenie vedie ku zblíženiu, odpusteniu a oslobodeniu sa od strachov. 
3. TYP: Pamätajte si, že každý okolo vás má svoj vlastný svet a svoje vlastné videnie sveta, ktoré bolo formované osobnosťou, prostredím, vzdelaním a zážitkami v živote. Uvedomte si, že vaše videnie sveta nemusí byť rovnaké, ako videnie druhého človeka, čo neznamá, že nemáte nič spoločné. Každý túži byť pochopený a prijatý. Snažte sa ľuďom na prvom mieste porozumieť, lebo vtedy sa otvoria tomu, čo im chcete skutočne povedať a odovzdať. Vystúpte zo svojej vlastnej bublinky a rozšírte svoje obzory, prekročte hranice svojho individuálneho sveta a začnite vnímať nie následky konania ľudí, ale príčinu toho, ako ľudia reagujú, myslia a správajú sa.
4. Rozprávajte menej
Komunikácia je o výmene, dávať aj prijímať. Najlepšia komunikácia nespočíva v tom, že veľa alebo dobre rozprávate, ale keď viete aj aktívne počúvať. Počúvať znamená, zaujímať sa najskôr o perspektívu, pocity alebo uhol pohľadu tej druhej osoby, skôr ako im poviete svoj postoj, riešenie alebo to, čo chcete. Niekedy počúvanie samo o sebe je najsilnejšia forma komunikácie a uzdravenia, lebo niektorí ľudia potrebujú byť hlavne vypočutí, nehľadajú rady alebo riešenia, len túžia, aby si niekto konečne vypočul, čo cítia, a tým im poskytol bezpečný priestor byť sami sebou a prijatí. Ak sa sami nad tým zamyslíte, s kým sa vám najlepšie rozpráva, s kým ste mali najlepšie konverzácie? Väčšinou sú to ľudia, ktorí vás vedia naplno a úprimne vypočuť. Komunikácia nie je iba o tom, povedať, čo máte na srdci a čo chcete, ale je to aj o vzájomnom porozumení, vcítení sa, zdieľaní a spoločnom progrese či dohode, ako budete spolu postupovať ďalej. Komunikácia znamená budovať mosty, porozumenie a sebavyjadrenie medzi ľuďmi.
4. TYP: Skúste vo svojich vzťahoch viac počúvať, aby ste sa o blízkych ľuďoch aj viac dozvedeli. Neponáhľajte sa najskôr vyrozprávať alebo vždy povedať svoj názor, lebo si myslíte, že máte pravdu, lebo tým nevytvárate mosty a prepojenie, ale jeden druhému sa vzďaľujete. Skúste najskôr aktívne počúvať, vnímajte tú druhú osobu a potom vyjadrite svoj postoj. Vaša komunikácia vo vzťahoch sa zlepší, čo bude mať pozitívny dosah na vaše vzťahy a prepojenie. 
5. Hovorte to, čo cítite
Pre mnohých ľudí je náročné, vyjadriť ich úprimné a najhlbšie pocity, lebo k tomu v destve v rodine alebo v škole neboli vedení alebo sa obávajú, že keď ukážu, čo skutočne cítia, budú odmietnutí, zosmiešnení či potrestaní. Avšak vyjadrenie pocitov je kľúčové pre naše celkové zdravie, lebo ak v sebe všetko držíte, nezdieľate a uzatvárate sa pred najbližšími a svetom, tak sa vo vás zhromažďujú ťaživé emócie a myšlienky, ktoré neuvoľňujete a potom nepriaznivo vplývajú aj na vaše fyzické zdravie. Ak najbližším ľuďom nehovoríte to, čo skutočne cítite alebo na to nemáte bezpečný priestor, tak neviete medzi sebou vo vzťahu vytvoriť hlbšie, harmonickejšie a intímnejšie prepojenie, ktoré by viedlo k naplneniu vašich základných potrieb vo vzťahu a to cítiť sa ľúbení, prijatí a v bezpečí. Pre budovanie zdravých a plnohodnotných vzťahov, je dôležité, aby sme vytvorili pre druhých bezpečný priestor a naučili sme sa hovoriť o svojich pocitoch. Znamená to, vysvetliť druhej osobe, čo sa vo vás deje, čo ste cítili alebo cítite, prečo ste určitým spôsobom reagovali a čo ste v určtitých situáciach cítili, čím rozvíjate aj svoju emocionálnu inteligenciu. Nikto do vás skutočne nevidí, mnohí ľudia vôbec nevedia vicítiť, čo sa v druhých odohráva. Nikto nemá zázračnú kryštáľovú guľu, aby vedel všetko. Keď prehovoríte o svojich pocitoch, umožňujete tomu druhému, aby vás lepšie pochopil, aby nahliadol do vášho sveta. Hovoriť o pocitoch, neznamená slabosť, práveže naopak, vyžaduje si to silu a odvahu, prejaviť svoju krehkosť, zraniteľnosť alebo bolesť. Nikto nie je iba silný alebo slabý, všetci máme v sebe oboje a to nás robí ľudskými a drží nás to v rovnováhe. Hovoriť o pocitoch, ale neznamána hľadať vinníka, ktorý by mohol byť zodpovedný za to, ako sa cítite. Tiež to neznamená preniesť svoje ťaživé emócie na druhú osobu bez toho, aby ste prevzali zodpovednosť za to, ako sa cítite. Hovoriť o tom, čo cítite, je hlboko liečivý proces, pokiaľ jeden pre druhého vytvoríte bezpečné prostredie a budete načúvať. 
5. TYP: Ak chcete zlepšiť svoje vzťahy s ľuďmi, na ktorých vám záleží, tak zlepšite svoju komunikáciu a začnite hovoriť o tom, čo cítite alebo vytvorte pre druhú osobu bezpečný priestor, aby mohla vyjadriť svoje pocity. Keď cítite ťaživé alebo pekné pocity, odvážte sa a podeľte sa o ne s niekým, komu dôverujete alebo kto o tom potrebuje vedieť, lebo sa pričinili k spusteniu vašich pocitov. Neoviňujte druhých, ale pomenujte, čo sa vo vás dialo alebo čo oni svojim správaním spôsobili. Môžete použiť tieto slova: "Keď si urobil TO, cítila som sa TAKTO ...." alebo "Keď som minule reagovala TAKTO, bolo to preto, lebo som sa citíla TAKTO" alebo "Keď robím TOTO, cítim sa TAKTO...". 
Začnite praktizovať tieto kroky vo svojom živote a prvé pozitívne zmeny vo vašej komunikácii a vo vzťahoch sa dostavia. A to nielen vo vzťahoch k iným ľuďom, ale aj vo vzťahu k sebe samým. A ak chcete ísť hlbšie do tejto témy a naučiť sa, ako otvorene povedať svoj názor, pocity a zastať si samých seba, ako začať budovať svoju sebahodnotu a harmonické vzťahy k iným ľuďom pomocou vedomej komunikácie, pridajte sa na môj celodenný seminár Vedomá komunikácia a harmonické vzťahy dňa 23.6.2018 v Bratislave. Všetky informácie o semiinári, obsahu a vstupenkách nájdete tu >>
Ak vám tento článok pomohol, tak sa poteším, ak mi to napíšete do komentov a podeľte sa prosím ďalej o túto inšpiráciu. 
Ďakujem a krásny deň,
Katarína Zacharová :)
Máte záujem o ďalšie videá alebo audionahrávky?
Zaujímali by vás tieto témy? 
Ako nájsť to, čo vás baví.
Ako sa pohnúť z miesta, ak ste sa zasekli.
 Ako sa vysporiadať z toxickými ľuďmi.
 Pravá láska.
 Ako prekonať svoje vyhorenie a prokrastináciu.
 Ako napraviť chyby.
 A ďalšie témy, videá a audiá.
 Vyzdvihnite si vzdelávací BE REAL balík
Po potvrdení vám emailom posielame prístup k Be Real balíku. 
Viac článkov
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Autem dolore, alias, 
pridajte sa na celodenný seminár na zlepšenie vašej komunikácie a vzťahov
23. JÚNA 2018 v BRATISLAVE
VEDOMÁ KOMUNIKÁCIA A HARMONICKÉ VZŤAHY
1.blok: VZŤAH K SEBE
 Ako budovať a ochrániť zdravý a silný vzťah k sebe samému.
 Ako aktivovať svoju skrytú sebahodnotu, sebadôveru a silu.
 Ako načúvať sebe samému, svojej duši a intuícii.
2.blok: EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA
 Duálna podstata emócií a ako s nimi efektívne pracovať v každodennom živote.
 Ako zvládnuť tok negatívnych a ťaživých emócií.
 Ako prekonať strach z odmietnutia a zastať si seba samého pri komunikácii.
 Ako použiť a praktizovať súcit a empatiu.
3.blok: DYNAMIKA OSOBNOSTI
 Spoznáte dynamiku svojej osobnosti podľa osobnostnej typológie DiSC.
 Naučíte sa rozpoznať dynamiku osobnosti ľudí, s ktorými ste v interakcii.
4.blok: POTENCIÁL HLASU
 Ako sformulovať svoje myšlienky a slová do zrozumiteľného odkazu.
 Otvoríte potenciál svojho hlasu a naučíte sa správne dýchať a hovoriť.... a viac. 
4.blok: AUTENTICKÁ KOMUNIKÁCIA
 Ako zosúladiť komunikáciu na všetkých 4 úrovniach svojho bytia.
 Ako použiť svoju vedomú komunikáciu v bežnom živote a situáciách.
 Identifikujete svoj jazyk lásky.... a viac. 
Komenty alebo otázky mi prosím píšte sem
Vaše komenty alebo otázky nižšie nie sú automaticky uverejňované na FB, iba na tomto blogu, vy sa môžete rozhodnúť a označiť možnosť uverejnenia vášho komentu na FB "Also post on Facebook", ktorý sa zobrazí potom na FB stránke Katarina Zachar - public profile
FB Comments Will Be Here (placeholder)
KATARINA ZACHAROVÁ
Miluj. Raduj sa. Tvor. Inšpiruj & Naplň svoj najvyšší potenciál. 
KONTAKTY
Katarína Zacharová
Katarina Zachar Global s.r.o.

Tel.číslo: 00421 948 180 003
Email: katarina.zachar.info@gmail.com

Poštová adresa: Grosslingová 20, 81109 Bratislava, Slovenská republika
SOCIÁLNE MÉDIÁ
INSTAGRAM 
Sledujte ma na instagrame
FACEBOOK stránka 
Zostaňme v kontakte na mojej oficiálnej FB stránke, dajte LIKE
All rights reserved to Katarina Zacharova, Katarina Zachar Global s.r.o., 2018