NOVÝ
ZAČIATOK
UZATVORTE ROK 2020
A VSTÚPTE S NOVOU,
POZITÍVNOU SILOU DO ROKU
online program Kataríny Zacharovej s doživotným prístupom ku materiálomNOVÝ
ZAČIATOK
UZATVORTE ROK 2020 A VSTÚPTE S NOVOU, POZITÍVNOU SILOU DO ROKU
online program Kataríny Zacharovej s doživotným prístupom ku materiálomNOVÝ ZAČIATOK
UZATVORTE ROK 2020 A VSTÚPTE S NOVOU, POZITÍVNOU SILOU DO ROKU

online program s Katarínou Zacharovou
AKO VÁM PROGRAM POMÔŽE
2020 bol náročný a ťaživý, ale aj očistný rok. Každý z nás v nejakej miere vystúpil za hranice svojho komfortu. Museli sme siahnuť hlbšie do rezerv, čeliť výzvam a neočakávaným zmenám či neistote. Vyplavilo to z nás na povrch rôzne skryté strachy, obmedzenia, bolesti, pochybnosti a stres, ktoré potrebujeme spracovať, aby sme sa vedeli posunúť vpred. Rok 2020 sa postupne končí a prichádza nový rok a s ním aj nová nádej na pozitívnu zmenu a posun vpred.
Prechod zo starého do nového roku je vždy skvelou príležitosťou na nový a lepší začiatok. Je to obdobie, kedy  prirodzene spomalíte, reflektujete minulý rok 2020. Zároveň s nádejou pozeráte do nového roku 2021 a začínate rozmýšľať nad tým, čo by ste chceli v roku 2021 zmeniť, prežiť, uskutočniť a kam sa posunúť. Prelom dvoch rokov je preto ideálny čas na uzatvorenie minulosti a vytvorenie novej vízie pre pozitívnu zmenu v živote. A hlavne, ak sa jedná o taký náročný rok, akým bol rok 2020.
Za posledné roky som zostavila praktický a účinný proces prechodu zo starého do nového roku, ktorý vás na jednej strane oslobodí od starej nepotrebnej záťaže a na druhej strane sa nastavíte pozitívne na svoj rast a progres. Volám ho Nový začiatok, je to online program, ktorý pozostáva z 5 krokov.
Prvý krokom je uzatvorenie minulosti, teda roku 2020, pretože ak chcete vytvoriť lepšiu budúcnosť a pohnúť sa vpred, tak potrebujete uzavrieť svoju minulosť a oslobodiť sa od toho, čo vás brzdí a neprospieva. Ak to neurobíte, tak bohužiaľ svoju budúcnosť staviate na obmedzeniach, strachoch alebo negatívnych emóciách z minulosti, ktoré vás tak môžu brzdiť v raste a v uskutočnení pozitívnej zmeny v roku 2021.
Druhým krokom je numerológia s Yvette Westrum. Pred desiatimi rokmi sa ku mne prvýkrát dostala informácia o sile čísiel a to že každý rok má iný charakter, prináša inú a novú energiu. Odvtedy to sledujem a je fascinujúce, ako to sedí a pomáha mi to lepšie prichádzajúce obdobia zvládať. Je to ako s počasím. Ak poznáte predpoveď, nebudete tak zaskočení. Ak poznáte výzvy a príležitosti roku 2021, tak sa oveľa lepšie viete na ne pripraviť, lepšie reagovať a využiť možnosti. Pomôže vám to menej pádlovať proti prúdu a správne zamerať svoju pozornosť a energiu.
Tretím krokom je ujasnenie si svojich zámerov a vízie na rok 2021. Čo vlastne chcete? Kam prirodzene váš život smeruje? Kam sa chcete posunúť? Kým sa túžite stať? K čomu chcete prispieť? Prevediem vás praktickým procesom, ako posunúť hranice svojich možností a otvoriť sa lepším začiatkom v roku 2021. Vo štvrtom kroku vám ukážem, ako zámery a vízie premeniť na konkrétne ciele a ako ich v praxi úspešne realizovať. A v piatom kroku premeníte svoje ciele a zámery do nástenky vízii, ktorá vám ich počas celého roku 2021 bude pripomínať.
Neváhajte a pridajte sa. Čas, ktorý venujete sebe a tomuto programu, sa vám viacnásobne vráti späť počas celého roku 2021. Program môžete prípadne absolvovať aj so svojím partnerom alebo deťmi. Je to skvelá spoločná aktivita pre rodinu a aj praktizovanie vzájomnej komunikácie. Navyše v programe dostanete aj moju osobnú podporu, lebo na živých vysielaniach a aj v našej súkromnej skupine budete mať priestor  položiť svoje otázky.
Katarína Zacharová
autorka programu
V KRÁTKOSTI O PROGRAME S KATARÍNOU ZACHAROVOU
AKO VÁM PROGRAM POMÔŽE
2020 bol náročný a ťaživý, ale aj očistný rok. Každý z nás v nejakej miere vystúpil za hranice svojho komfortu. Museli sme siahnuť hlbšie do rezerv, čeliť výzvam a neočakávaným zmenám či neistote. Vyplavilo to z nás na povrch rôzne skryté strachy, obmedzenia, bolesti, pochybnosti a stres, ktoré potrebujeme spracovať, aby sme sa vedeli posunúť vpred. Rok 2020 sa postupne končí a prichádza nový rok a s ním aj nová nádej na pozitívnu zmenu a posun vpred.
Prechod zo starého do nového roku je vždy skvelou príležitosťou na nový a lepší začiatok. Je to obdobie, kedy  prirodzene spomalíte, reflektujete minulý rok 2020. Zároveň s nádejou pozeráte do nového roku 2021 a začínate rozmýšľať nad tým, čo by ste chceli v roku 2021 zmeniť, prežiť, uskutočniť a kam sa posunúť. Prelom dvoch rokov je preto ideálny čas na uzatvorenie minulosti a vytvorenie novej vízie pre pozitívnu zmenu v živote. A hlavne, ak sa jedná o taký náročný rok, akým bol rok 2020.
Za posledné roky som zostavila praktický a účinný proces prechodu zo starého do nového roku, ktorý vás na jednej strane oslobodí od starej nepotrebnej záťaže a na druhej strane sa nastavíte pozitívne na svoj rast a progres. Volám ho Nový začiatok, je to online program, ktorý pozostáva z 5 krokov.
Prvý krokom je uzatvorenie minulosti, teda roku 2020, pretože ak chcete vytvoriť lepšiu budúcnosť a pohnúť sa vpred, tak potrebujete uzavrieť svoju minulosť a oslobodiť sa od toho, čo vás brzdí a neprospieva. Ak to neurobíte, tak bohužiaľ svoju budúcnosť staviate na obmedzeniach, strachoch alebo negatívnych emóciách z minulosti, ktoré vás tak môžu brzdiť v raste a v uskutočnení pozitívnej zmeny v roku 2021.
Druhým krokom je numerológia s Yvette Westrum. Pred desiatimi rokmi sa ku mne prvýkrát dostala informácia o sile čísiel a to že každý rok má iný charakter, prináša inú a novú energiu. Odvtedy to sledujem a je fascinujúce, ako to sedí a pomáha mi to lepšie prichádzajúce obdobia zvládať. Je to ako s počasím. Ak poznáte predpoveď, nebudete tak zaskočení. Ak poznáte výzvy a príležitosti roku 2021, tak sa oveľa lepšie viete na ne pripraviť, lepšie reagovať a využiť možnosti. Pomôže vám to menej pádlovať proti prúdu a správne zamerať svoju pozornosť a energiu.
Tretím krokom je ujasnenie si svojich zámerov a vízie na rok 2021. Čo vlastne chcete? Kam prirodzene váš život smeruje? Kam sa chcete posunúť? Kým sa túžite stať? K čomu chcete prispieť? Prevediem vás praktickým procesom, ako posunúť hranice svojich možností a otvoriť sa lepším začiatkom v roku 2021. Vo štvrtom kroku vám ukážem, ako zámery a vízie premeniť na konkrétne ciele a ako ich v praxi úspešne realizovať. A v piatom kroku premeníte svoje ciele a zámery do nástenky vízii, ktorá vám ich počas celého roku 2021 bude pripomínať.
Neváhajte a pridajte sa. Čas, ktorý venujete sebe a tomuto programu, sa vám viacnásobne vráti späť počas celého roku 2021. Program môžete prípadne absolvovať aj so svojím partnerom alebo deťmi. Je to skvelá spoločná aktivita pre rodinu a aj praktizovanie vzájomnej komunikácie. Navyše v programe dostanete aj moju osobnú podporu, lebo na živých vysielaniach a aj v našej súkromnej skupine budete mať priestor položiť svoje otázky.
Katarína Zacharová
autorka programu
V KRÁTKOSTI O PROGRAME
OBSAH PROGRAMU

1. KROK

UZATVORENIE ROKU 2020
Rok 2020 nebol jednoduchý rok. Ak chcete do roku 2021 vstúpiť s novou energiou, s pozitívnym nastavením a posunúť sa vpred vo svojom živote, tak najskôr potrebujete uzavrieť rok 2020, aby ste do nového roku neprenášali staré negatívne emócie alebo obmedzujúce myšlienky či postoje. V tomto tréningu vás prevediem procesom vyhodnotenia a uzatvorenia toho, čo ste zažili v roku 2020, aby ste sa odľahčili a oslobodili od toho, čo vás brzdí a zväzuje, a mohli ste s čistým štítom vstúpiť do nového roku 2021.

2. KROK

 PREDPOVEĎ NA ROK 2021
Každý rok má iný charakter, akoby prináša inú energiu. Je fascinujúce, aké vhľady nám dokážu ponúknuť čísla a numerológia, preto si v tomto kroku najskôr vyhodnotíme rok 2020 a pozrieme sa, čo nám prinesie rok 2021 kolektívne, ale aj pre vás individuálne podľa vášho dátumu narodenia. Prevedie vás tým Yvette Westrum, Slovenka, ktorá je jedna z najlepších škandinávskych numerologičiek. S numerológiou je to, ako s predpoveďou počasia, keď ju poznáte, nezaskočí vás. Tento tréning vám pomôže vnútorne sa pripraviť na rok 2021 a tak oveľa lepšie využiť príležitosti alebo zvládnuť výzvy, ktoré prinesie.

3. KROK

 VÍZIA A SMEROVANIE 2021
Vstup do nového roku prináša krásnu príležitosť na nový a lepší začiatok. Je to vaša príležitosť otvoriť svoje možnosti a nastaviť sa v každej zo 6 kľúčových oblastí vášho života na rast, čo si skutočne prajete zažiť, mať a kým sa chcete stať v roku 2021. Ak chcete nájsť vnútorné naplnenie, spokojnosť a dosiahnuť rast, tak je potrebné, aby vaše zámery a ciele vychádzali z vašej duše nie z vášho ega. Ukážem vám, ako sa prepojiť so svojou dušou, načúvať a rozpoznať svoje smerovanie. V tejto časti sa otvoríte novým možnostiam a ujasníte si svoje nové zámery, smerovanie a víziu na rok 2021.

4. KROK

AKO UVIESŤ CIELE DO PRAXE
Jedna vec je vybrať si to, čo chcete v roku 2021 a druhá je, to reálne aj uskutočniť. Zámery a vízie na rok 2021 treba najskôr pretaviť do konkrétnejších cieľov, aby ste ich vedeli uchopiť a realizovať. Ukážem vám praktický systém práce, ako si rozdeliť úlohy, zadeliť svoj čas a vnútorne sa nastaviť tak, aby ste dokázali zrealizovať svoje vízie a ciele. Tento tréning vás pripraví aj na to, ako prekonať nedostatok motivácie alebo disciplíny, aby ste nestagnovali, ale robili ste postupný progres a vytrvali ste v realizácii až do konca.

5. KROK

 NÁSTENKA VÍZIE 2021
Myšlienka alebo zámer majú oveľa väčšiu silu, keď ich zhmotníte, viete si ich predstaviť a môžete ich vnímať aj vizuálne. V tomto kroku budete vytvárať svoju vlastnú nástenku vízií na rok 2021, ktorá bude zobrazovať a reflektovať vašu novú víziu, zámery a ciele na rok 2021. Je to skvelý spôsob, ako sa každý deň prepojiť so svojou víziou a cieľmi, mať ju v priestore okolo seba. Vizualizácia je dôležitá v procese realizácie a zhmotnenia toho, čo chcete vytvoriť vo svojom živote.
OBSAH PROGRAMU

1. KROK

VYHODNOTENIE ROKU 2021
Rok 2020 nebol jednoduchý rok. Ak chcete do roku 2021 vstúpiť s novou energiou, s pozitívnym nastavením a posunúť sa vpred vo svojom živote, tak najskôr potrebujete uzavrieť rok 2020, aby ste do nového roku neprenášali staré negatívne emócie alebo obmedzujúce myšlienky či postoje. V tomto tréningu vás prevediem procesom vyhodnotenia a uzatvorenia toho, čo ste zažili v roku 2020, aby ste sa odľahčili a oslobodili od toho, čo vás brzdí a zväzuje, a mohli ste s čistým štítom vstúpiť do nového roku 2021.

2. KROK

UZATVORENIE ROKU 2021
Každý rok má iný charakter, akoby prináša inú energiu. Je fascinujúce, aké vhľady nám dokážu ponúknuť čísla a numerológia, preto si v tomto kroku najskôr vyhodnotíme rok 2020 a pozrieme sa, čo nám prinesie rok 2021 kolektívne, ale aj pre vás individuálne podľa vášho dátumu narodenia. Prevedie vás tým Yvette Westrum, Slovenka, ktorá je jedna z najlepších škandinávskych numerologičiek. S numerológiou je to, ako s predpoveďou počasia, keď ju poznáte, nezaskočí vás. Tento tréning vám pomôže vnútorne sa pripraviť na rok 2021 a tak oveľa lepšie využiť príležitosti alebo zvládnuť výzvy, ktoré prinesie.

3. KROK

 PREDPOVEĎ PODĽA NUMEROLÓGIE NA ROK 2022
Vstup do nového roku prináša krásnu príležitosť na nový a lepší začiatok. Je to vaša príležitosť otvoriť svoje možnosti a nastaviť sa v každej zo 6 kľúčových oblastí vášho života na rast, čo si skutočne prajete zažiť, mať a kým sa chcete stať v roku 2021. Ak chcete nájsť vnútorné naplnenie, spokojnosť a dosiahnuť rast, tak je potrebné, aby vaše zámery a ciele vychádzali z vašej duše nie z vášho ega. Ukážem vám, ako sa prepojiť so svojou dušou, načúvať a rozpoznať svoje smerovanie. V tejto časti sa otvoríte novým možnostiam a ujasníte si svoje nové zámery, smerovanie a víziu na rok 2021.

4. KROK

AKO UVIESŤ CIELE
DO PRAXE
Jedna vec je vybrať si to, čo chcete v roku 2021 a druhá je, to reálne aj uskutočniť. Zámery a vízie na rok 2021 treba najskôr pretaviť do konkrétnejších cieľov, aby ste ich vedeli uchopiť a realizovať. Ukážem vám praktický systém práce, ako si rozdeliť úlohy, zadeliť svoj čas a vnútorne sa nastaviť tak, aby ste dokázali zrealizovať svoje vízie a ciele. Tento tréning vás pripraví aj na to, ako prekonať nedostatok motivácie alebo disciplíny, aby ste nestagnovali, ale robili ste postupný progres a vytrvali ste v realizácii až do konca.

5. KROK

NÁSTENKA VÍZIE 2022
Myšlienka alebo zámer majú oveľa väčšiu silu, keď ich zhmotníte, viete si ich predstaviť a môžete ich vnímať aj vizuálne. V tomto kroku budete vytvárať svoju vlastnú nástenku vízií na rok 2021, ktorá bude zobrazovať a reflektovať vašu novú víziu, zámery a ciele na rok 2021. Je to skvelý spôsob, ako sa každý deň prepojiť so svojou víziou a cieľmi, mať ju v priestore okolo seba. Vizualizácia je dôležitá v procese realizácie a zhmotnenia toho, čo chcete vytvoriť vo svojom živote.


Priebeh programu:
 • Program absolvujete z pohodlia domova, stačí vám mobil alebo počítač, internetové pripojenie a prístup na Facebook.
 • ​Začíname v utorok 5.1.2021 o 19:00 hod. vysielaním 1. videotréningu/ 1. kroku v našej súkromnej skupine.
 • Celkovo absolvujete 5 videotréningov/ 5 krokov, ktoré budem naživo vysielať v našej súkromnej skupine na Facebooku, kde vám vždy zostane aj videozáznam, aby ste si to pozreli neskôr, ak nebudete môcť sledovať vysielanie v stanovenom termíne.
 • Každé vysielanie bude trvať max 60-90 minút. a bude pozostávať z dvoch častí: 1. vzdelávacej a 2. podpornej. Vo vzdelávacej časti vám odovzdám nové poznanie, prevediem vás praktickým procesom a úlohami. V podpornej časti bude priestor odpovedať na vaše otázky.
 • Termíny tréningov sú vopred naplánované, pozrite sa na presné termíny nižšie a vyhraďte si na ne čas. Ku všetkým tréningom budete mať doživotný prístup a môžete ich zdieľať v rámci jednej domácnosti.
Termíny vysielaní tréningov:
1. KROK/ VIDEOTRÉNING: 5. január 2021 (utorok) o 19:00 hod. - UZATVORENIE ROKU 2020
2. KROK/ VIDEOTRÉNING: 7. január 2021 (štvrtok) o 19:00 hod. - PREDPOVEĎ NA ROK 2021
3. KROK/ VIDEOTRÉNING: 12. január 2021 (utorok) o 19:00 hod. - VÍZIA A SMEROVANIE 2021
4. KROK/ VIDEOTRÉNING: 14. január 2021 (štvrtok) o 19:00 hod. - AKO UVIESŤ CIELE DO PRAXE
5. KROK/ VIDEOTRÉNING: 16. január 2021 (sobota) o 19:00 hod. - NÁSTENKA VÍZIE 2021
VIAC O MNE
Už viac ako 11 rokov podporujem, vzdelávam a vediem ľudí ich sebarozvojom a vnútornou transformáciou, aby naplno používali svoj ľudský potenciál a našli svoj zmysel. Uskutočňujem to ako autorka, spisovateľka, trénerka a koučka. Vždy som túžila zmysluplne použiť svoje schopnosti a talenty, aby som mala pozitívny prínos pre ľudí a spoločnosť.
 V roku 2009 som založila organizáciu RealWoman s globálnou víziou pomôcť ženám v aktivácii ich skutočného potenciálu, aby naplnili svoje poslanie a pozitívne vplývali na na svet naokolo. Začala som v Malajzii, v Kuala Lumpur, kde som 6 rokov žila, a potom som organizáciu budovala priamo na Slovensku. Priebehom niekoľkých rokov sme na Slovensku pre ženy zrealizovali viacero workshopov, podujatí RealWoman Fórum a vybudovali sme RealWoman komunitu. Keďže som vždy túžila pomôcť v reálnej pozitívnej zmene v živote ľudí, začala som sa viac sústrediť na vzdelávanie a transformáciu. Priebehom posledných 6 rokov som na základe osobnej práce so stovkami žien vyvinula jedinečný transformačný program pre ženy, ktorý voláme Becoming RealWoman
Doteraz som autorkou štyroch kníh v oblasti sebarozvoja, ktoré som sama vydala v období od roku 2010 až do roku 2018. Prvým titulom bola kniha Ako dostať od života, čo chceme, ktorú som napísala ešte počas života v Malajzii. Nasledovala audiokniha Dobrý pocit a Vnútorná sila. Potom kniha Končím so strachom a žijem odvážne. V roku 2018 založila online vzdelávaciu akadémiu Be Real Academy, pre sebarozvoj, transformáciu a rast žien aj mužov.
VIAC O
YVETTE WESTRUM
Yvette Westrum Doležalová je uznávaná medzinárodná lektorka, koučka a numerologička. Má za sebou stovky kurzov a inšpiratívnych prednášok v 6 krajinách, prednáša v 4 jazykoch a pomohla už tisíckam ľudí zlepšiť kvalitu života a nasmerovať sa na cestu k sebarealizácii, šťastiu a úspechu. Okrem koučingu v oblasti pozitívnej psychológie sa už 14 rokov venuje numerológii, pre svojich klientov spravila viac ako 3,000 numerologických analýz a konzultácii a je jednou z najvyhľadávanejších numerologičiek v Škandinávii. Sama bola vo veľmi ťažkej situácii, s nevyliečiteľným neurologickým ochorením, dnes napriek lekárskym prognózam kráča po ceste víťaza a inšpiruje ostatných. 
Priebeh programu:
 • Program absolvujete z pohodlia domova, stačí vám mobil alebo počítač, internetové pripojenie a prístup na Facebook.
 • ​Začíname v utorok 5.1.2021 o 19:00 hod. vysielaním 1. videotréningu/ 1. kroku v našej súkromnej skupine.
 • Celkovo absolvujete 5 videotréningov/ 5 krokov, ktoré budem naživo vysielať v našej súkromnej skupine na Facebooku, kde vám vždy zostane aj videozáznam, aby ste si to pozreli neskôr, ak nebudete môcť sledovať vysielanie v stanovenom termíne.
 • Každé vysielanie bude trvať max 60-90 minút. a bude pozostávať z dvoch častí: 1. vzdelávacej a 2. podpornej. Vo vzdelávacej časti vám odovzdám nové poznanie, prevediem vás praktickým procesom a úlohami. V podpornej časti bude priestor odpovedať na vaše otázky.
 • Termíny tréningov sú vopred naplánované, pozrite sa na presné termíny nižšie a vyhraďte si na ne čas. Ku všetkým tréningom budete mať doživotný prístup a môžete ich zdieľať v rámci jednej domácnosti.
Termíny vysielaní tréningov:
1. KROK/ VIDEOTRÉNING: 5. január 2021 (utorok)
o 19:00 hod. - UZATVORENIE ROKU 2020
2. KROK/ VIDEOTRÉNING: 7. január 2021 (štvrtok)
o 19:00 hod. - PREDPOVEĎ NA ROK 2021
3. KROK/ VIDEOTRÉNING: 12. január 2021 (utorok)
o 19:00 hod. - VÍZIA A SMEROVANIE 2021
4. KROK/ VIDEOTRÉNING: 14. január 2021 (štvrtok)
o 19:00 hod. - AKO UVIESŤ CIELE DO PRAXE
5. KROK/ VIDEOTRÉNING: 16. január 2021 (sobota)
o 19:00 hod. - NÁSTENKA VÍZIE 2021
ČO VŠETKO ZÍSKATE
... zakúpením vstupenky do programu:
 • 5 videotréningov, z ktorých štyri povediem priamo ja a jeden tréning Yvette Westrum. Každý tréning je v dĺžke circa 90 minút.
 • Audionahrávky v mp3 formáte z energetického procesu a z meditácií.
 • Pravidelný kontakt, vedenie a prepojenie so mnou, so skúsenou lektorkou a koučkou. 
 • ​Prepojenie s komunitu podobne naladených ľudí, aby ste mali potrebnú podporu a neboli ste v tom sami.​
 • ​​​​Doživotný prístup ku všetkým 5 videotréningom a všetkým materiálom a inšpiráciám z programu.
 • Pracovný zošit v PDF formáte.
PRIDAJTE SA TERAZ
55.00€
REFERENCIE
Milujem neustály vývoj, osobnostný rast a napredovanie smerom vpred. No niekedy sa človek dostane do stavu, kedy si nevie položiť tie správne otázky, ktoré tento rozvoj podporujú. A práve preto som sa rozhodol spolupracovať s Katkou Zacharovou. Vďaka koučingom som si uvedomil, ako jednoduché je vedieť klásť si správne otázky tým správnym spôsobom, ak viete ako na to. Naučil som sa zmeniť svoj vnútorný postoj k sebe, k životu a tiež k iným ľuďom. Navyše som sa naučil pomocou správnych nástrojov zmeniť svoje obmedzujúce presvedčenia a prepísať ich tým smerom, ktorým si želám. Tiež som pochopil hlbší rozmer svojich talentov, aký je ich prínos a význam, to znamená, že som sa naučil lepšie využívať svoj potenciál v osobnom aj profesnom živote. Individuálny koučing s Katkou Zacharovou odporúčam každému, kto hľadá cestu ako dostať od života to, čo skutočne chce a po čom túži.
Ing. Jozef Krištof
Managing Director, Partners Group SK
Najprv som si myslela, že kniha Končím so strachom bude motivačná nalieváreň, ako každá iná. Rozhodne nie! Je to poctivo odvedená práca so srdcom a hlavne je cítiť, že Katka chce pomôcť! Fakt povzbudivé a silné slová. Strach mám a asi budem mať, no po prečítaní knihy je rozdiel v tom, že viem, ako s ním pracovať. Vďaka knihe a tebe Katka cítim a pracujem na svojej sile.
Renata
čitateľka knihy Končím so strachom
Už som čítala veľa knižiek z tejto oblasti a z každej som si niečo zobrala, ale veľakrát som narazila na protichodné informácie, z ktorých som si nevedela vybrať to správne. Až vaša knižka Ako dostať od života, čo chceme mi ponúkla celkový obraz. Všetko do seba zapadá a vytvára krásny harmonický celok. Budem sa tešiť na vašu ďalšiu tvorbu.
Mária
čitateľka knihy Ako dostať od života, čo chceme
Katkin koučing mi od základov zmenil život. To, čo mi roky pripadalo ako neriešiteľný problém a nevedela som, ako to zmeniť, tak vďaka koučingu 
s Katkou, mi to do môjho života prinieslo úžasné zmeny, ktoré sa postupne odzrkadľujú v každej oblasti môjho života. Doporučujem každému.
Eva Miklušková
podnikateľka zo Žiliny
KONTAKT:
katarina.zachar.info@gmail.com,
00421 948 180 003
VIAC O MNE
Už viac ako 11 rokov podporujem, vzdelávam a vediem ľudí ich sebarozvojom a vnútornou transformáciou, aby naplno používali svoj ľudský potenciál a našli svoj zmysel. Uskutočňujem to ako autorka, spisovateľka, trénerka a koučka. Vždy som túžila zmysluplne použiť svoje schopnosti a talenty, aby som mala pozitívny prínos pre ľudí a spoločnosť.
V roku 2009 som založila organizáciu RealWoman s globálnou víziou pomôcť ženám v aktivácii ich skutočného potenciálu, aby naplnili svoje poslanie a pozitívne vplývali na na svet naokolo. Začala som v Malajzii, v Kuala Lumpur, kde som 6 rokov žila, a potom som organizáciu budovala priamo na Slovensku. Priebehom niekoľkých rokov sme na Slovensku pre ženy zrealizovali viacero workshopov, podujatí RealWoman Fórum a vybudovali sme RealWoman komunitu. Keďže som vždy túžila pomôcť v reálnej pozitívnej zmene v živote ľudí, začala som sa viac sústrediť na vzdelávanie a transformáciu. Priebehom posledných 6 rokov som na základe osobnej práce so stovkami žien vyvinula jedinečný transformačný program pre ženy, ktorý voláme Becoming RealWoman. 
Doteraz som autorkou štyroch kníh v oblasti sebarozvoja, ktoré som sama vydala v období od roku 2010 až do roku 2018. Prvým titulom bola kniha Ako dostať od života, čo chceme, ktorú som napísala ešte počas života v Malajzii. Nasledovala audiokniha Dobrý pocit a Vnútorná sila. Potom kniha Končím so strachom a žijem odvážne. V roku 2018 založila online vzdelávaciu akadémiu Be Real Academy, pre sebarozvoj, transformáciu a rast žien aj mužov.
Momentálne pripravujem uvedenie programu Becoming RealWoman v angličtine pre ženy z celého sveta a svoju prvú knihu v angličtine How to get, what you desire.
VIAC O YVETTE WESTRUM
Yvette Westrum Doležalová je uznávaná medzinárodná lektorka, koučka a numerologička. Má za sebou stovky kurzov a inšpiratívnych prednášok v 6 krajinách, prednáša v 4 jazykoch a pomohla už tisíckam ľudí zlepšiť kvalitu života a nasmerovať sa na cestu k sebarealizácii, šťastiu a úspechu. Okrem koučingu v oblasti pozitívnej psychológie sa už 14 rokov venuje numerológii, pre svojich klientov spravila viac ako 3,000 numerologických analýz a konzultácii a je jednou z najvyhľadávanejších numerologičiek v Škandinávii. Sama bola vo veľmi ťažkej situácii, s nevyliečiteľným neurologickým ochorením, dnes napriek lekárskym prognózam kráča po ceste víťaza a inšpiruje ostatných. 
ČO VŠETKO ZÍSKATE
... zakúpením vstupenky do programu:
 • 5 videotréningov, z ktorých štyri povediem priamo ja a jeden tréning Yvette Westrum. Každý tréning je v dĺžke circa 90 minút.
 • Audionahrávky v mp3 formáte z energetického procesu a z meditácií.
 • Pravidelný kontakt, vedenie a prepojenie so mnou, so skúsenou lektorkou a koučkou. 
 • ​Prepojenie s komunitou podobne naladených ľudí, aby ste mali potrebnú podporu a neboli ste v tom sami.​
 • ​​​​Doživotný prístup ku všetkým 5 videotréningom a všetkým materiálom a inšpiráciám z programu.
 • Pracovný zošit v PDF formáte.
PRIDAJTE SA TERAZ
55.00€
REFERENCIE
Milujem neustály vývoj, osobnostný rast a napredovanie smerom vpred. No niekedy sa človek dostane do stavu, kedy si nevie položiť tie správne otázky, ktoré tento rozvoj podporujú. A práve preto som sa rozhodol spolupracovať s Katkou Zacharovou. Vďaka koučingom som si uvedomil, ako jednoduché je vedieť klásť si správne otázky tým správnym spôsobom, ak viete ako na to. Naučil som sa zmeniť svoj vnútorný postoj k sebe, k životu a tiež k iným ľuďom. Navyše som sa naučil pomocou správnych nástrojov zmeniť svoje obmedzujúce presvedčenia a prepísať ich tým smerom, ktorým si želám. Tiež som pochopil hlbší rozmer svojich talentov, aký je ich prínos a význam, to znamená, že som sa naučil lepšie využívať svoj potenciál v osobnom aj profesnom živote. Individuálny koučing s Katkou Zacharovou odporúčam každému, kto hľadá cestu ako dostať od života to, čo skutočne chce a po čom túži.
Ing. Jozef Krištof
Managing Director, Partners Group SK
Najprv som si myslela, že kniha Končím so strachom bude motivačná nalieváreň, ako každá iná. Rozhodne nie! Je to poctivo odvedená práca so srdcom a hlavne je cítiť, že Katka chce pomôcť! Fakt povzbudivé a silné slová. Strach mám a asi budem mať, no po prečítaní knihy je rozdiel v tom, že viem, ako s ním pracovať. Vďaka knihe a tebe Katka cítim a pracujem na svojej sile.
Renata
čitateľka knihy Končím so strachom
Katkin koučing mi od základov zmenil život. To, čo mi roky pripadalo ako neriešiteľný problém a nevedela som, ako to zmeniť, tak vďaka koučingu 
s Katkou, mi to do môjho života prinieslo úžasné zmeny, ktoré sa postupne odzrkadľujú v každej oblasti môjho života. Doporučujem každému.
Eva Miklušková
podnikateľka zo Žiliny
Mojim zámerom bolo zažiť ťa naživo, keďže počas roku trošku evidujem tvoju činnosť. Musím, ale priznať, že som milo prekvapený. Si úžasná, otvorená, úprimná, bezprostredná, je cítiť, že je to pre teba prirodzené, si osvietená, nemáš to len naučené. Som rád, že som kurz absolvoval. Ďakujem!
Slavo
účastník seminári Končím so strachom v praxi
Katkina úroveň je udivujúca, jej nadanie, talent a umenie ľahko podať informácie sú nesporné. Odporúčam tento seminár všetkým, ktorí v živote stoja, nevedia sa pohnúť vpred, sú v ťažkých životných situáciách, sú smutní a unavení životom, hľadajú zmysel života, majú nesprávny pohľad na život a chcú vo svojom živote niečo dosiahnuť.
Mária
účastníčka semináru Aktivujte svoj potenciál
Mala som tú česť zažiť Katku vo všetkých jej pracovných rovinách, a preto sa vyjadrím ku každej z nich. Je vnímavou koučkou, dokáže sa na klienta naladiť, vcítiť sa doňho a byť veľkou podporou. Vie položiť tie správne otázky a doviesť vás tak k vašim správnym odpovediam. Ako mentorka je vynikajúcou motivátorkou a dokáže vás vyburcovať k akcii a výkonom, ktoré vás prekvapia. Opäť veľmi silno pocítite jej podporu a prebudí vo vás vieru v to, že to dokážete! Katka má obrovský dar slova. Na prvý pohľad zložité veci dokáže veľmi jednoducho a zrozumiteľne pomenovať, vďaka čomu je aj skvelou rečníčkou a spisovateľkou. Navyše, ak ju počujete rozprávať, jej hlas má veľmi príjemnú farbu a vibráciu, vďaka čomu sa viete jednoducho dostať do meditačného stavu a napojiť sa tak s jej pomocou na svoje vnútro. Keď s ňou pracujete a s dôverou nasledujete jej vedenie, začnú sa vo vás a následne aj vo vašom okolí diať veľké veci! Keď ju zažijete, pochopíte, o čom hovorím.
Anka Repková
speváčka, skladateľka a hlasová koučka
Kataríno, zakoupila jsem si Vaši audioknihu Vnútorná sila a moc Vám děkuji za pohlazení po duši ❤. Usínám a probouzím se s Vámi. Děkuji za to, co děláte pro lidi.
Jitka
čitateľka, audiokniha Vnútorná sila
KONTAKT: katarina.zachar.info@gmail.com, 00421 948 180 003