Uzdravte svoje vzťahy a osloboďte sa 
od bolesti z minulosti, od limitujúcich programov a prekročte svoje obmedzenia, nech môžete naplno vstúpiť do svojej skutočnej sily a sebahodnoty a dokážete jasne a odvážne komunikovať svoj názor, pocity alebo potreby ...
   ...aby ste budovali vedomé, harmonické a láskavé vzťahy, v ktorých sa cítite sami sebou a ľúbení.
Pozrite si video s Katarínou Zacharovou o tom, čo presne získate
Čo všetko presne získate 
KATARÍNA ZACHAROVÁ
Po prvé, prevediem vás intenzívnym procesom ozdravenia a oslobodenia od limitujúcich mentálnych postojov a programov a emocionálnych blokov, ktoré vznikli v minulosti a v súčanosti oslabujú váš vzťah k sebe a vzťahy k ľuďom, na ktorých vám záleží. Tento energetický proces som zostavila na základe niekoľkoročných skúseností na seminároch, v súkromných programoch, na koučingoch a z hlbokého pochopenia ľudskej psychiky a bytia. Proces prebehne na všetkých úrovniach vášho bytia - fyzická, emocionálna, mentálna a duchovná, a preto vám umožňuje pracovať so skrytým potenciálom, pochopiť súvislosti, prevziať osobnú zodpovednosť za svoju energiu a uskutočniť reálnu zmenu nielen vo svojich vzťahoch, ale aj vo vzťahu k sebe samým.    
Ďalej, nadobudnete poznanie a praktické techniky, ako v osobnom či pracovnom živote jasne a vedome komunikovať svoje postoje, ako sa autenticky prezentovať, ako empaticky načúvať, tak budovať a posilňovať svoje harmonické a láskavé vzťahy. Oveľa lepšie porozumiete sebe samým a aj zmyslu konania či správania iných ľudí, čím svoje vzťahy očistíte od zbytočných konfliktov, nedorozumení alebo hádok, a tak svoje vzťahy posuniete na úplne novú úroveň porozumenia a prepojenia. Naučíte sa aj lepšie reagovať, zvládať konflikty alebo náročné situácie.
Nepoužívam žiadne zložité a sofistikované pojmy či teórie, ale jednoduché, zrozumiteľné a intuitívne techniky, riešenia, postupy a hlavne praktické kroky, ako v bežnom každodennom živote vedome používať svoju energiu - emócie, myšlienky a citlivosť, aby ste tvorili svoju realitu a budovali ste vzťahy, ktoré vás uspokoja a naplnia. 
Každý vzťah vo vašom živote sa začína a končí vzťahom, ktorý máte sami so sebou.
Ukážem vám, ako sa oslobodiť od minulosti, prekonať neistotu, a tak vstúpiť do svojej sily, ako stáť pevne vo svojom centre a prevziať zodpovednosť za svoj život a vzťahy. Prevediem vás vnútornou transformáciou na všetkých 4 úrovniach vášho bytia, ktorá vám pomôže obnoviť stratenú sebahodnotu a prebudiť sebadôveru, aby ste mohli budovať harmonické a vedomé vzťahy.   
Prosím, zoberte na vedomie, že pozitívna zmena vo vašich vzťahoch sa neuskutoční instantne, ale vyžaduje si trpezlivosť, láskavosť, pochopenie, prácu na sebe, vytrvalosť a aktívne zapojenie nielen voči druhým, ale aj vo vzťahu k sebe. Ja vám ukážem, ako to uskutočniť a povediem vás, ale iba vy to reálne uvediete do svojho života. Ja za vás pozitívnu zmenu neuskutočním, to je váš triumf. 
Moje semináre a programu sú určené pre ženy aj mužov v akomkoľvek veku. Na moje semináre chodia ľudia vo veku od 20 do 70 rokov. Podstatné je, že máte úprimný záujem o pozitívnu zmenu a chcete ju aj uskutočniť. 
A preto kľúčovým faktorom vo vývoji a zlepšovaní vašich vzťahov ste práve vy, vaše sebapoznanie, sebahodnota, uvedomenie, nastavenia a prístup. Nezáleží na tom, koľko máte rokov, čo ste zažili, aké chyby ste urobili a kde sa práve teraz nachádzate vo svojom živote, lebo oslobodiť sa môžete vždy, keď sa rozhodnete a ja vám s tým pomôžem. Pri spolupráci so mnou prevezmete za seba a svoj život plnú zodpovednosť a otvoríte svoju myseľ a srdce novým a krajším možnostiam, a tak dokážete zmeniť a transformovať čokoľvek vo svojom živote.
Dva semináre & online programy
Semináre môžete absolvovať samostatne, ale keďže vzájomne na seba nadväzujú, ideálne je ich absolvovať obidva.
Môžete si vybrať z dvoch možností, či budete absolvovať osobný seminár v Bratislave alebo online videoprogram. Prípadne si to môžete skombinovať, ak by vám niektorý z termínov semináru nevyhovoval, môžete absolvovať program v kombinácii so seminárom. Dostupné sú aj dvojvstupenky, ktoré zahŕňajú obidva semináre resp. programy.
Ak sa rozhodnete absolvovať online program, videotréningy prebiehajú v stanovené termíny, ktoré sú uvedené nižšie. Ak by ste niektorý z termínov online videoprogramu nemohli absolvovať naživo, vôbec to nevadí, na druhý deň po odvysielaní videotréningu vám pošleme video a aj audionahrávku z tréningov, ku ktorým máte doživotný prístup. 
Ak sa rozhodnete absolvovať semináre, termíny sú uvedené nižšie. S každou vstupenkou na osobný seminár automaticky získavate aj prístup aj k video a audionahrávkam z celého online programu. 
Termíny
Uzdravenie vzťahov a vnútorná sloboda
Vedomá komunikácia a harmonické vzťahy
Ide o viac ako len vzťahy a komunikáciu
 Pochopíte a pospájate si hlbšie súvislosti o vzťahoch s rodičmi a okolím z vašej minulosti s tým, aké vzťahy máte a priťahujete dnes. Zistíte, čo potrebujete zmeniť a od čoho sa oslobodiť, aby ste vyriešili súčasné výzvy alebo problémy a mohli ste byť šťastnejší a spokojnejší.
 Prevediem vás špecifickým procesom metálneho a emocionálneho oslobodenia sa od svojej minulosti a limitujúcich blokov či programov, ktoré nielen zaťažujú vaše vzťahy, ale možu mať priamy vplyv na vaše zdravie, sebahodnotu, príležitosti, snahu uspieť alebo problémy, ktoré máte.  
 Naučíte sa, ako jasne, vedome a autenticky komunikovať svoje potreby, názory, pocity zo svojej duše nie ega a ako aj v nepríjemných či náročných situáciach dokážete zostať vo svojom strede a nadhľade. 
 Začnete budovať pevné základy svojho vzťahu k sebe samým, od ktorého sa odvíjajú všetky vaše ostatné vzťahy v živote, aby ste prebudili svoje sebavedomie, sebadôveru a prirodzenú charizmu. 
 Zažijete a naučíte sa, ako sa zharmonizovať na všetkých 4 úrovniach svojho bytia - duša, myseľ, emócie a telo, a tak v sebe nastoliť pokoj, siahnuť do svojej skrytej sily a potenciálu, aby ste mohli pravdivo a sebaisto reagovať a komunikovať. 
Ako som už spomenula, absolvovaním seminárov spustíte transformáciu svojich vzťahov a vstúpite do svojej pravdivosti a toto je zlomok z toho, čo získate … 
 •  Ako asertívne povedať svoj názor alebo prejaviť aj nesúhlas vo vzťahoch, ak sa bojíte konfliktu alebo odmietnutia zo strany toho druhého človeka. 
 •  3 zdroje vašej vnútornej sily, aby ste nestratili samých seba vo vzťahoch, keď sa vyskytnú náročnejšie obdobia. Nazývam ich SOS. Jeden zo zdrojov je sebahodnota, ktorá je vaším štítom, a zároveň určuje vaše možnosti. Viac si povieme na audiozázname. 
 •  Myslíte si, že váš partner, šéf/ka, kamarátka alebo rodičia sú zodpovední sa to, ako za cítite alebo či ste šťastní? Mýlite sa! Toto očakávanie je najväčšou záhubou vzťahov, slobody a zdrojom bolesti. Ukážem vám, ako sa to dá lepšie a zdravšie. 
 •  Ako sa oslobodiť od bolestivých zážitkov a postojov voči sebe a k iným ľuďom zo vzťahov z detstva, mladosti alebo minulosti, ktoré vás dnes limitujú v zažívaní harmónie, naplnenia a prijatia vo vzťahoch. Absolvujete proces, ktorým sa raz a navždy oslobodíte od minulosti. 
 •  Prečo by ste vo vzťahu nikdy nemali seba posunúť na druhé, tretie alebo posledné miesto. Nerovnováhou vytvárate iba viac nerovnováhy a to nielen vo svojom živote, ale v živote ľudí, ktorých sa to týka. Ukážem vám, ako zostať vo svojom centre a budovať zdravý a silný vzťah k sebe. 
 •  Kedy je prijateľné mať od druhých ľudí očakávania. Do vzťahov nevstupujete preto, aby ste plnili iných očakávania alebo oni vaše. Naučíte sa, ako namiesto očakávaní uzatvoriť vzájomné dohody s blízkymi.
 •  Ukážem vám, ako vedome komunikovať svoje potreby, postoje, názory a pocity vo vzťahoch, aby ste nepotlačili samých seba, ale skôr ste vytvorili priestor pre rast, rešpekt a vzájomné zblíženie vo vzťahu. 
 •  Čo urobiť, ak sa vám nedarí odpustiť, aj keď sa o to veľmi snažíte. 
 •  Ako prekonať svoje ego a pozrieť sa na svet cez pohľad a videnie toho druhého, aby ste ho lepšie pochopili, našli k nemu cestu a vedeli správne komunikovať. Každý človek je úplne iný, koľko ľudí, toľko uhlov pohľadu. Ak nevystúpite z pozície, že máte pravdu alebo vaše postoje a názory sú správne, nikdy nevytvoríte hlboké zblíženie a puto s druhým človekom. A to najhoršie je, že váš svet zostane malý, lebo sa neobohatí o to, čo v sebe skrýva svet toho druhého. 
 •  Naučím vás, ako sa stať odolnými voči negativite, nervozite, hnevu, agresii alebo iným ťaživým emóciám od ľudí z vášho okolia, aby ste ich neprenášali na seba alebo do svojich vzťahov, ale udržali si vysokú pozitívnu energiu a nadhľad na situáciu. 
 •  Najrýchlejší a najúčinnejší spôsob, ako zlepšiť svoje vzťahy k ľuďom, ktorí vás zranili, nepochopili, odsúdili alebo vám nedali podporu, ale záleží vám na nich.  
 •  Rozlúčte sa so zbytočnými nedorozumeniami a konfliktami. Ukážem vám, ako odhadnúť potreby a zvoliť vhodný spôsob komunikácie s inými, aby ste predišli hádkam a naučili s väčším kľudom riešiť problémy. Porozumenie toho druhého je kľúčom k hblšiemu pochopeniu. 
 •  Ako si zastať samých seba, ak vaša osobná hranica bola prekročená. Povieme si, prečo je tak dôležité vedieť, čomu povedať ÁNO a čomu NIE vo vzťahoch a aj v živote. A prečo nemôžete robiť kompromis vo svojej osobnej hodnote. 
 •  A ešte viac :).
Rereferencie účastníkov
Seminár zmenil môj pohľad na iných ľudí a možnosti komunikácie.
Veľmi dobrý seminár, ktorý mi otvoril nové obzory a možnosti komunikácie, zmenil pohľad na seba a aj na ľudí v mojom okolí. A taktiež som nahliadla do iného spôsobu komunikácie samej so sebou a s partnerom. Dostala som výzvu k tomu, že môžem robiť veci inak, zmeniť svoj postoj k sebe samej. Ďakujem Katka.
 Martina z Bratislavy
Teraz viem, že pochopenie druhej strany je kľúčom k uzdraveniu.
Seminár mi prišiel do cesty v správnu chvíľu , keďže sa mi len pred pár dňami vynorila rodinná záležitosť, ktorú som považovala za spracovanú a uzavretú. Viem, že pochopenie druhej strany je kľúčom k uzdraveniu. Ďakujem Katka.
Anka z Bratislavy
Podala si mi pomocnú ruku a ja som ti uverila.
Dnešný seminár bol pre mňa neskutočne zaujímavý a mohla by som napísať tisíce krásnych viet. Ja som sa dnes konečne rozhodla a odhodlala prísť. Niekde som raz čítala, že aj pád na hubu je krok vpred. A aj keď človek sedí v bahne, topí sa, mal by sa postaviť a isť a veriť človeku, ktorý mu podal ruku. A ja som ti uverila Katka. Ďakujem.
Vlasta z Nitry
Katka má schopnosť podať veci jasne a zrozumiteľne.
Výborný seminár, veľa súvislostí som pochopila ohľadom vzťahu k sebe a k iným ľuďom. Katka má schopnosť podať veci jasne a zrozumiteľne.
Janka z Chorvátskeho Grobu
Úžasný zážitok, určite si to zopakujem!
Július z Chorvátskeho Grobu
Máš veľký talent a dar pomôcť ľuďom ujasniť si cieľ a kroky.
Ďakujem Katka za skvele stráveny deň. Máš veľký talent a dar pomôcť ľuďom ujasniť si cieľ a kroky k jeho dosiahnutiu. Verím, že mi pomôžu zlepšiť problémy v komunikácii a vzťahoch.
Pochopila som, prečo v mojom živote nastala taká revolúcia a veľa vecí som si ujasnila a zreflektovala.
Katka, veľmi pekne ďakujem za dnešný deň. Toto bola taká pomyselná bodka v pochopení, prečo nastala v mojom živote taká veľká revolúcia, ako nastala. Veľa vecí som si ujasnila a zreflektovala. O veľa veciach som doteraz nerozmýšľala. Až keď som si prečítala knihu, absolvovala semináre, som zistila, ako sa dajú robiť veci a hlavne myslieť inak a lepšie.
Beatka z Nitry
Odnášam si odtiaľto tak veľa, že si to ani nevieš predstaviť.
Ďakujem Katka, že som ťa mohla spoznať. Toto bol môj úplne prvý seminár a celkovo stretnutie s tebou. Odnášam si odtiaľto toľko veľa, to si ani nevieš predstaviť. Od dnešného dňa začínam na sebe pracovať. Prajem veľa úspechov a pozitívnej energie.
Barbora z Bernolákova
Odchádzam nabitá energiou a veľmi mi to pomáha.
Katka, tvoje semináre sú úžasné, veľmi mi to pomáha. Napr. dnes téma chrámu a hranice a tiež SOS. Odchádzam nabitá energiou a vždy vytiahnem, ak potrebujem tieto poznámky, aby som to naozaj realizovala. Ale aj vďaka tebe cítim, že som na správnej ceste. ĎAKUJEM!
Alica z Dunajskej Stredy
OBSAH 2 online PROGRAMOV
1. časť
Uzdravenie vzťahov a vnútorná sloboda
1. blok
SEBAREFLEXIA 
A ZMYSEL VZŤAHOV
 Úvodná spoločná meditácia na hlbšie prepojenie so sebou a sprítomnenie sa. 
 Zreflektujete a vyhodnotíte súčasný stav a kvalitu vašich vzťahov, aby ste poznali svoju východiskovú pozíciu a zamerali sa na to, čo potrebujete uzdraviť.  
 Prečo vstupujete do určitých vzťahov a podstata vzťahov na troch úrovniach vášho bytia.
 3 základné potreby, ktoré každý človek potrebuje mať naplnené vo vzťahoch, aby sa cítil plnohodnotne. 
2. blok
MENTÁLNE OSLOBODENIE
 Ako vznikli vaše limitujúce mentálne programy a ako operovať, rozmýšľať a rozhodovať sa z úrovne vašej duše a nereagovať  z pozície vášho individuálneho ega alebo strachu.
 Ako expandovať hranice vašich možností a myslenia, aby ste sa odvážili vystúpiť z komfortnej zóny a odpojili sa od minulosti, a tak ste pre seba tvorili novú lepšiu budúcnosť a zdravé vzťahy.
 Praktické cvičenie oslobodenia sa od starých limitujúcich mentálnych postojov a programov a vytvorenie nového prístupu myslenia a podporujúcich postojov. 
3. blok
EMOCIONÁLNE OSLOBODENIE
 Ako na vás vplývajú vaše uložené emócie, prečo sú zdrojom bolesti a strachu a sabotujú vašu snahu žiť lepšie a slobodnejšie. A ako emócie neukladať, ale spracovať a uvoľniť ich v každodennom živote. 
 Praktický proces oslobodenia sa od limitujúcich a bolestivých emocionálnych blokov z minulosti, aby ste sa odľahčili a nebrzdili vás vo vývoji. 
 Proces odpustenia - ako pustiť bolesť a nájsť silu vykročiť vpred slobodnejší a silnejší. 
4. krok
NOVÁ BUDÚCNOSŤ
 Osvojíte si nové pozitívne a podporujúce postoje, ktoré vás podporia pri budovaní lepšej a slobodnejšej budúcnosti. 
 Zostavíte si vlastné memorandum slobody a sily, ktoré bude viesť vaše ďalšie kroky v bežnom živote. 
 Vytvoríte si novú a lepšiu alternatívu pre svoj život a ujasníte si, aké vzťahy chcem mať a tvoriť. 
 Ako efektívne používať svoju tvorivú silu e energiu, a tak vedome formovať svoju realitu, aby ste žili život, ktorý vás teší a napĺňa.
2. časť
Vedomá komunikácia a harmonické vzťahy
1. blok
VZŤAH K SEBE
 Úvodná meditácia na hlbšie prepojenie so sebou a sprítomnenie sa. 
 Ako budovať a ochrániť zdravý a silný vzťah k sebe samému, ktorý ovplyvní všetky ostatné vzťahy vo vašom živote, aby ste pevne stáli vo svojom strede a boli ste v rovnováhe. 
 Ako aktivovať svoju skrytú sebahodnotu, sebadôveru a silu, aby ste nabrali odvahu konať, robiť správne rozhodnutia a byť autentickí.
 Ako načúvať sebe samému, svojej duši a intuícii, aby ste mohli otvoriť a použiť svoj skutočný potenciál a žiť naplno. 
2. blok
EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA
 Duálna podstata emócií a ako s nimi efektívne pracovať v každodennom živote, aby na vás nemali deštruktívny vplyv, ale stali sa vašou hnacou silou. 
 Ako zvládnuť tok negatívnych a ťaživých emócií a premeniť ich na liečivú a tvorivú silu, ktorou vytvoríte niečo lepšie a otvoríte svoje srdce a vzťahy. 
 Ako prekonať strach z odmietnutia a zastať si seba samého pri komunikácii alebo v konfliktných situáciách, aby ste svoje vzťahy posilnili a prehĺbili. 
 Ako použiť a praktizovať súcit a empatiu, aby ste nadväzovali a budovali úprimné, slobodné a naplňujúce vzťahy a mohli ste druhým ľuďom pomôcť vyliečiť ich vlastné rany. 
3. blok
DYNAMIKA OSOBNOSTI
 Spoznáte dynamiku svojej osobnosti podľa osobnostnej typológie DiSC, aby ste lepšie porozumeli samým sebe a naučili ste, ako reagovať a komunikovať svoje potreby v interakcii s rôznymi ľuďmi.
 Naučíte sa rozpoznať dynamiku osobnosti ľudí, s ktorými ste v interakcii, a tak dokážete v praxi efektívnejšie a lepšie komunikovať seba, riešiť problémy a budovať vzájomné vzťahy alebo spoluprácu s ľuďmi.
4. blok
POTENCIÁL 
SLOVA A HLASU
 Ako sformulovať svoje myšlienky a slová do zrozumiteľného odkazu, ktorým jasne a sebavedomo odkomunikujete svoje potreby, pocity alebo názory.
 Otvoríte potenciál svojho hlasu a naučíte sa správne dýchať a hovoriť, aby váš hlas autenticky reprezentoval, kto ste a čo komunikujete, a tak výšil vašu sebadôveru pri ústnom prejave. 
 Ukážeme vám, ako použiť liečivú silu slova a hlasu tak, aby ste samých seba vedeli pozdvihnúť a povzbudiť pri komunikácii toho, čo je pre vás dôležité. 
5. blok
AUTENTICKÁ KOMUNIKÁCIA
 Identifikujete svoj jazyk lásky a taktiež jazyk lásky ľudí, ktorí sú vám najbližší, aby ste jeden druhému vedeli dopriať pocit, že ste ľúbení. 
 Ako zosúladiť komunikáciu na všetkých 4 úrovniach svojho bytia - duša, myseľ, emócie a telo, aby bol váš prejav prirodzený a auntetický. 
 Prejdete si praktickým cvičením vedomej a autentickej komunikácie seba samého.  
 Praktické príklady z bežného života, ako vedomou komunikáciou prehĺbovať, liečiť a rozvíjať vaše vzťahy a nachádzať riešenia.
Externé trénerky
Anka Repková
Speváčka, skladateľka, herečka, hlasová koučka.
Anka bude viesť spolu s Katkou 4. blok POTENCIÁL HLASU A SLOVA na seminári a aj v programe Vedomá komunikácia a harmonické vzťahy. 
Ing. Jaroslava Vaculčiaková, PhD.
CEO ANTEA Consulting a certifikovaná trénerka osobnostnej typológie DiSC.
Jarka povedie 3. blok DYNAMIKA OSOBNOSTI na seminári a aj v programe Vedomá komunikácia a harmonické vzťahy. 
Navyše získate aj BONUSOVÝ VIDEOTRÉNING
 Videotréning numerológie, ktorý vám umožní lepšie pochopiť seba samého, ale aj porozumieť správaniu vašich blízkych, ktoré sú zakódované v dátume narodenia.
 Výpočet vášho životného čísla, ktoré vám napovie o tom, kam v živote smerujete a čo máte naplniť. 
 Výpočet vášho psychického čísla vám pomôže pochopiť, ako sa dostate tam, kam máte smerovať v živote a ako to ovplyvňuje vašu osobnosť, komunikáciu a budovanie vzťahov. 
Toto je to, čo TERAZ potrebujete urobiť 
So vstupenkou do online programu získavate vyššie uvedené bonusy a to videotréning numerológie a pre limitovaný počet ľudí dynamický koučing.

Zapojte sa do online programu Uzdravenie vzťahov a vnútorná sloboda, ktorý už prebieha, ale kedykoľvek sa môžete pridať a druhý online program Vedomá komunikácia a harmonické vzťahy sa začína 25.6.2018 a bude trvať 5 týždňov. Všetky termíny jednotlivých online videotréningov v rámci obidvoch programov sú uvedené vyššie. Ak by sa stalo, že sa nemôže niektorého videotréningu v danom termíne zúčastniť, vôbec to nevadí, lebo dostanete audio a aj videonahrávku z každého tréningu, ku ktorým máte aj po programe doživotný prístup. 

Ak sa rozhodnete pre online programy, bežná cena vstupenky do programu Uzdravenie vzťahov a vnútorná sloboda je 78€. Bežná cena vstupenky do programu Vedomá komunikácia a harmonické vzťahy je 88€. Vstupenka do každého programu zahŕňa aj vytlačený pracovný zošit poslaný poštou, doživotný prístup k video a audionahrávkam z online programu a samozrejme bonusy zdarma v hodnote 45€. Iba teraz platia zvýhodnené ceny na vstupenky do obidvoch programov.
Znovu je výhodnejšie absolvovať obidva online programy, lebo na seba nadväzujú a aj tu viac ušetríte na dvoj-vstupenke (zahŕňa vstupenku do obidvoch programov). Bežne by ste za obidve vstupenky do programov zaplatili 166€, ale iba teraz môžete získať dvoj-vstupenku do online programov iba za 130€.  A navyše iba s touto dvojvstupenkou získate navyše BONUS - individuálny koučing v hodnote 86€.  
Po zakúpení vami vybranej vstupenky vám pošleme email s potvrdením vašej objednávky a následne aj email so všetkými inštrukciami. Plus vás zaradíme do sukromnej skupiny účastníkov, ktorú bude viesť Katarína Zacharová a nájdete v nej priestor na zdieľanie, otázky a podporu. Vstupenky na seminár neposielame poštou ani emailom, ale máme vás na našom zozname. 
VSTUPENKY DO ONLINE PROGRAMOV
VSTUPENKA DO ONLINE PROGRAMU 1
 •  Vstup do 4-týždenného online videoprogramu Uzdravenie vzťahov a vnútorná sloboda. 
 •  Pracovný zošit vo vytlačenom formáte.
 •  Doživotný prístup k video a  audionahrávkam z celého programu. 
 •  Prístup do súkromnej skupiny na FB pre absolventov programu.
 •  BONUS-1: videotréning s výpočtom vašej základnej numerológie
bežná cena: 78€
VSTUPENKA DO ONLINE PROGRAMU 2
 •  Vstup do 5-týždenného online videoprogramu Vedomá komunikácia a harmonické vzťahy. 
 •  Pracovný zošit vo vytlačenom formáte.
 •  Doživotný prístup k video a audionahrávkam z celého programu.
 •  Prístup do súkromnej skupiny na FB pre absolventov programu.
 •  BONUS-1: videotréning s výpočtom vašej základnej numerológie
bežná cena: 88€
IBA TERAZ 78€
VSTUPENKA DO OBIDVOCH PROGRAMOV
 •  Vstup do obidvoch online programov Uzdravenie vzťahov a vnútorná sloboda a Vedomá komunikácia a harmonické vzťahy.
 •  Pracovné zošity k obidvom program vo vytlačenom formáte.
 •  Doživotný prístup k video a audionahrávkam z obidvoch online programov. 
 •  Prístup do súkromnej skupiny na FB pre absolventov seminárov.
 •  BONUS-1: videotréning s výpočtom vašej základnej numerológie
pozrite sa do 
BE REAL ACADEMY
a získate ešte oveľa viac
Ďakujem za váš čas, ktorý ste venovali prečítaniu tejto stránky a teším sa na vás v programe alebo osobne na seminári. 

Katarína Zacharová 
O KATARÍNE ZACHAROVEJ
Katarína Zacharová pomáha ľuďom v transformácii a naplnení potenciálu ženám aj mužom ako spisovateľka, autorka, trénerka a koučka. 

Je autorkou štyroch kníh osobného rozvoja, ktoré vydala v období od roku 2010 až do roku 2017. Prvým titulom bola kniha Ako dostať od života, čo chceme, ktorú napísala ešte počas svojho života v Malajzii, v Kuala Lumpur. Nasledovala kniha Dobrý pocit a potom ďalšia tlačené kniha Končím so strachom. Na konci roku 2017 vydala 4 knihu a to audioknihu s názvom Vnútorná sila. 

Šesť rokov žila v Malajzii, v Kuala Lumpur, kde prešla hlbokou osobnou transformáciou a radikálne zmenila svoj život. Osobnému rozvoju a transformácii sa Katarína naplno venuje od roku 2009, kedy založila organizáciu RealWoman, ktorej poslaním je podporovať a viesť ženy k naplneniu ich najvyššieho ženského potenciálu.

Katarína od roku 2014 vedie vlastné semináre, trénuje a koučuje ženy aj mužov. Zostavila a vytvorila vlastné transformačné programy ako Úspech v praxi, Končím so strachom v praxi a špeciálne pre ženy Be Real – Ži naplno. 
KATARÍNA ZACHAROVÁ
Katarína v mediách
Kontakty: 
katarina.zachar.info@gmail.com
Powered By ClickFunnels.com